Banner wrtc2018.de

WRTC 2018 Qualification Standings


VU2MUD

WRTC 2018 Qualification Score Details

Total WRTC qualification points: 1024

Area rank: 116 in AS #5
Country rank: 7 in VU

The callsign VU2MUD was used by following operator(s): VU2MUD

Multi operator entries: 0
Outside own area entries: 0
Total contest entries: 12

Event (*=claimed)Qualification
Points
EntryWRTC
Category
Contest
Score
Best ScorebyRemarks
ARRL DX CW 2015
(max. 800 WRTC points)
115VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 5.301 37.0149M2ZAK
ARRL DX SSB 2015
(max. 800 WRTC points)
0
(1)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP (A)36 29.106BG2CTXmore than 12 events
Russian DX Contest 2015
(max. 1000 WRTC points)
0
(12)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO HP 31.320 2.690.270BA7QTmore than 12 events
CQ WPX SSB 2015
(max. 950 WRTC points)
12VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP (A) 48.768 3.430.4209N7CC
CQ WPX CW 2015
(max. 950 WRTC points)
52VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 27.832 505.206XV9NPS
All Asian DX CW 2015
(max. 800 WRTC points)
250VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 251.782 804.603E21YDP
WAE CW 2015
(max. 1000 WRTC points)
0
(6)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 3.888 639.938HS0ZIAmore than 12 events
All Asian DX SSB 2015
(max. 800 WRTC points)
12VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 6.574 442.260HS0ZHC
WAE SSB 2015
(max. 1000 WRTC points)
239VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 24.338 101.952E21YDP
CQ WW SSB 2015
(max. 1000 WRTC points)
30VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO HP (A) 158.368 4.694.824VR2XAN
CQ WW CW 2015
(max. 1000 WRTC points)
13VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO HP (A) 35.577 2.414.097XV2D
CQ WPX SSB 2016
(max. 950 WRTC points)
0
(0)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
Checklog00BA3OMmore than 12 eventslate log
CQ WPX CW 2016
(max. 950 WRTC points)
0
(8)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 26.877 3.284.856VR2XANmore than 12 events
All Asian DX CW 2016
(max. 800 WRTC points)
36VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 22.344 491.016BI4SCC
IARU 2016
(max. 950 WRTC points)
0
(0)
AT1HQ
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2CDP, VU2CPL, VU2MUD, VU2NKS, VU2PTT, VU2RCT, VU2SWS, VU2WE
Checklog00AT1HQmore than 12 events
WAE CW 2016
(max. 1000 WRTC points)
135VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 88.836 658.8963W4XX
All Asian DX SSB 2016
(max. 800 WRTC points)
0
(11)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 6.061 437.7459M2GETmore than 12 events
WAE SSB 2016
(max. 1000 WRTC points)
104VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 24.816 239.4009M2GET
CQ WW SSB 2016
(max. 1000 WRTC points)
25VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO LP 19.008 747.504HS0ZHC
CQ WW CW 2016
(max. 1000 WRTC points)
0
(11)
VU2MUD
Score comparison area: AS #5
Operators: VU2MUD
SO HP 25.020 2.350.296XW0YOmore than 12 events

*) Claimed Score